תנועה במנח זקוף הינה מורכבת אף יותר מעמידה זקופה: בכדי לנוע במרחב עם צוואר וראש זקופים נדרש תיאום בלתי פוסק בין אברי הגוף השונים, המפרקים והשרירים. לבני האדם יש את היכולת להזיז את גופם באלפי צורות ולאלפי מטרות אולם בכדי לעשות זאת בפועל נדרש תיאום בלתי פוסק בין חלקי הגוף השונים ונדרשת בכל רגע ורגע תגובה שונה וחדשה מצד כל אברי הגוף לשינויים במיקום ובמנח הגוף ונדרשות פעולות לאיזון אשר צריכות להתבצע ללא הפסקה.
גוף דינאמי וגמיש, נע במרחב בצורה מורכבת ורב כיוונית: לעיתים צריך לגלגל את הגוף, לסובב אותו או להוציא אותו מסימטריה בכדי להשיג מטרה כלשהיא בצורה אופטימאלית. איברי הגוף יכולים וצריכים לבצע רוטציות, מפרקי הגוף מתקרבים ומתרחקים זה מזה כך שהזוויות והיחסים בין חלקי הגוף השונים משתנים ללא הרף.