גישת נדב לתנועה נכונה

הגישה שלי לתנועה ויציבה

השאיפה שלי היא ללמד אנשים כיצד אמורה להתרחש התנועה הטבעית של גוף האדם, ולתת לגוף שלהם להבין מחדש כיצד לנוע בצורה נכונה וטבעית.

 בקטעים הבאים אציג את תפיסתי לגבי תנועת גוף האדם הן מבחינה ביומכאנית, הן מבחינת התיאום המדוייק בין כל המפרקים והאיברים, והן מבחינת מיקום אברי הגוף השונים בזמן עמידה, צעידה ותנועה.

, העקרונות מחולקים לשלושה נושאים –עמידה, תנועה וצעידה. בכל נושא מספר סעיפים שהם עקרונות הבסיס,  ובלחיצה כל סעיף תמצאו את ההרחבה על אותו עיקרון.

 

חלק ראשון – עקרונות עמידה נכונה

carryingעיקרון ראשון: שחרור המשקל אל האדמה כדרך לאיזון הגוף

עיקרון שני: דחיפת האדמה בעת עמידה

עיקרון שלישי: עמידה במנח דינאמי

עיקרון רביעי: החשיבות של חיבור לבטן התחתונה ולמרכז המשקל

 

חלק שני: עקרונות תנועה נכונה

עיקרון ראשון: מהות התנועה היא דחיפת האדמהNADAV TNUAA 22222

עיקרון שני: מורכבות התנועה האנושית והצורך בתיאום בעת תנועה

עיקרון שלישי: החשיבות של חיבור לבטן התחתונה ולמרכז המשקל

עיקרון רביעי: תנועת הגוף אינה "ישרה"

עיקרון חמישי: מתוך התקפלות הגוף ניתן ללמוד על ה"יישור" שלו

חלק שלישי: עקרונות צעידה נכונה

עיקרון ראשון: שחרור משקל בעת דריכהrunning play

עיקרון שני: דחיפת האדמה

עיקרון שלישי: החשיבות של הרמת ירך ושליחת הברך קדימה

עיקרון רביעי: הצורך בתפיסה רב כיוונית של הצעידה