אימפרוביזציה היא מושג רחב עד מאוד. בשיעורי התנועה שאני מעביר, חלק מנושא האימפרוביזציה הוא תיאטרון התנועה. הכוונה אינה למשחק, תקשורת מילולית והצגה, אלא לנוכחות מלאה של האדם ולחיבור בין התנועה לבין האדם הנע – משקל גופו, תנועתו בחדר ומסלול איבריו בחלל.

האימפרוביזציה מתרחשת כאשר מאפשרים לגוף לנוע תוך כדי נוכחות. תשומת הלב אינה מופנית רק פנימה ולכן לכל תנועה יש משמעות המתקיימת מעבר לגבולה היא. התנועה מניעה את החלל ומשפיעה על האדם הנע ועל שאר האנשים. כל תנועה יוצרת מערכת אקולוגית מיוחדת בה נפגשים אנשים, תורמים זה לזה ומשפיעים אחד על התנועה של השני.

קרא עוד על שיעורי תנועה