אנשים שנפגעו בעמוד השידרה מחולקים לשני קבוצות עיקריות: Complete ו- Incomplete. פגיעה שלמה (Complete) מתארת אדם שעמוד השידרה שלו כבר אינו פעיל או מתפקד מהמקום בו התרחשה הפגיעה ומטה עד הרגליים. הכוונה היא שחוט השידרה עבר טראומה חזקה וקיים נתק ולכן מסרים חשמליים שמגיעים מהמח אינם יכולים לעבור לאיברים מסוימים.
פגיעה חלקית (Incomplete) מתארת מצב בו חוט השידרה נפגע אך לא קיים נתק ולכן זרמים חשמליים המגיעים מהמח יכולים לעיתים לעבור ולעיתים לא לעבור לאיברי הגוף. במצב זה המטופל יכול לסבול מספאזמים, אירועים נקודתיים שבהם השריר מקבל פקודה לא רצונית ומתחיל לפעול. דבר זה עלול לגרום למשל לרגליים להתיישר בחוזקה ובאופן מפתיע.
מאחר ותופעה זו מתרחשת ללא רצון המטופל היא עלולה לעורר פחד וחרדה אך יחד עם רגשות אלה גם תקווה שכן האדם נוכח שאיבריו עדיין מתפקדים בצורה כלשהי.

שיקום מוצלח לטווח ארוך בנפגעי עמוד שידרה


קיימים תיעודים בספרות המקצועית הרפואית על נפגעי עמוד שידרה חלקיים אשר בעזרת תרגול נכון ועבודה נכונה עם פיזיותרפיסט, הצליחו להחזיר שליטה חלקית על איברים בגופם. אנשי מקצוע מתחום השיקום והטיפול בפציעות מדווחים שביחד עם העבודה הפיזית על הגוף עצמו, הם נעזרו בחלק מזמן הטיפול בדמיון מודרך בו המטופל מדמיין לעצמו, בהנחיית המטפל, את עמוד וחוט השידרה שלו מתרפאים וחוזרים לתפקוד רגיל. במקרים רבים טיפול משולב זה הראה תוצאות טובות ושיפור במצבו של המטופל.