שיטת אלכסנדר – שיטה ליציבה נכונה שפיתח בראשית המאה בחור אוסטרלי בשם מתיאס אלכסנדר.

במשך שנים נראתה לי אמירתו של  אלכסנדר- מפתח השיטה,  על כך ש הראש צריך להיות קדימה ולמעלה  – מעט פשטנית. בשנים הראשונות החזקתי כל הזמן את הצוואר שלי  מורם לאחור יתר על המידה. אחר כך ניסיתי לתקן אז הוא היה מורכן יתר על המידה.

אז חשבתי לעצמי שלא מספיק להגיש לאנשים להחזיק את הראש קדימה ולמעלה…..

פתאום השבוע הבנתי- שכאשר מבינים את זה לעומק- אז ההנחייה לגבי מיקום הראש היא נכונה. כשמרגישים את הראש מהעורף אז הצוואר יכול להיות חופשי ואיזור הגרון: הגרוגרת ושורש הלשון נשארים רכים והם תמיד מעט פנימה.

אבל איך כל זה יעבוד, אם לי לקח כך כך הרבה שנים להפנים את זה?

שאלה טובה.

בנתיים: כשאומרים לכם לסדר את הצוואר- תחשבו כפות רגליים. מתוך דחיפה של כפות הרגליים את האדמה- תנסו לסדר את מנח הצוואר.