מושגים מתוך כתב תנועה:

המערכת האבסולוטית    

דרושה מערכת של תווים שתתאר את מיקום הגוף בחלל. מערכת זו נקראת מערכת התייחסות אבסולוטית. קיומה מאפשר לקבוע את מיקום הגוף במצב סטטי: פוזיציה, ואת השינוי במיקום הגוף או איבר בגוף: תנועה.

המערכת האבסולוטית מחולקת למערכת אופקית ולמערכת אנכית.

המערכת האופקית

המעגל הסובב את הגוף במישור הטרנסוורסלי. מערכת זו משמשת להגדרת מיקום הגוף השלם במרחב. כוון ההתייחסות הראשוני נקבע על ידי קדמת הגוף הפונה לכוון מסוים. הכוון עליו החלטנו ייקרא (0). ניתן לבחור מה יהיה כוון ה-0 שלנו.

המעגל האופקי מתחלק ל8 גזרות שוות. כל גזרה הינה 45 מעלות. כל כוון על הקרקע מקבל מספר, בסדר עולה עם כוון השעון, מ-0 ועד- 7.

המערכת האנכית

המעגל הסובב את הגוף במישור האנכי. מעגל זה גם כן מתחלק ל-8 גזרות שוות. על כל כיוון במעגל האופקי, מציבים מעגל אנכי. מספור הכיוונים מתחיל מלמטה וימשיך עם כיוון השעון.

סימון הפוזיציות יוגדר על ידי שני מספרים, התחתון יציין את המעגל האופקי בו אנחנו נמצאים.  המספר העליון יסמן את הגובה שאנחנו נמצאים בתוך המעגל האנכי.

ישנו ציר אנכי המשותף לכל המעגלים ולכן בגבהים 4 ו 0 הם יפגשו.

כל איבר נמצא במרכזה של מערכת פרטית המשמשת לתיאור מיקומו במרחב.