למידה מוטורית

בכל תנועה מתרחשים בגוף ובמוח מהלכים של עיבוד מידע: תפישה, תגובה ודימוי מנטאלי. המייחד את התנועה הוא יצירת מעגל של למידה: תגובה שיש בה תנועה, המכינה את התפישה לצעד הבא של עיבוד המידע. תנועת הגוף יכולה להשפיע על הלמידה העיונית בחמש דרכים שונות (ערוץ ייחודי של עיבוד מידע): איסוף מידע קינסתטי, יצירת תנאים ללמידה על […]