1. הדבר המאפשר את תנועתם של בני האדם ושל בעלי החיים נקרא "מערכת התנועה". להבדיל מעולם הצומח והדומם, בו עצם נע רק כאשר מופעל עליו כוח חיצוני, בני האדם והחיות נעים בעזרת הפעלת כוח פנימי ודחיפה של האדמה. בכך מתבטאים החיים: ביכולת לנוע.
  2. היכולת של בני האדם להתנתק מן מהאדמה ולהזיז את גופם באלפי צורות ולאלפי מטרות שונות היא דבר מופלא, אולם חשוב להבין כי היא כרוכה בתיאום בלתי פוסק בין חלקי הגוף השונים, ובפעולות לאיזון אשר צריכות להתבצע בגופנו ללא הפסקה.
  3. כוח המשיכה הפועל על גוף האדם זהו משקל, ובכל תנועה אנו בעצם מניעים את משקל הגוף כולו כנגד האדמה. לכן, המשקל מקבל את ביטויו רק באמצעות תנועה. דוד מיכאלי כותב כי תנועה מתקיימת על אף המשקל. (מיכאלי, 2001). ללא תנועה (וללא חיים), כמובן שעדיין יהיה לגופנו משקל אך לא יהיה למשקל ביטוי או משמעות. תנועת גוף האדם מתקיימת כיחס בינו לבין הקרקע ולעצמים שסביבו.