מרכז נתיבי הריפוי בהנהלת נאווה גני ואייריס קלמן, הינו מרכז ייחודי המתמחה במספר נושאים מתחומי המיסטיקה והרוחניות.

כתבה שכתבו מנהלות המרכז:
"משכן האל באדם"
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם:"
ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו"
[ספר שמות פרק כה' פס' ח'-ט]':

 

"שבב" התוכנית האלוהית לבניית "משכן האל" מוטמע בכול אדם … ניתנו לו כלים המאפשרים לו לבנות מידותיו על פי דגם האלוהות  .. וניתנה גם "תוכנת האומץ"  לרדת אל עומק יסודות מהותו, לחפש את סדקי הבסיס עליו בנוי משכנו .. ולתקנם לבנה אחר לבנה עד יבנה המשכן המחודש .. ולכן כל אדם אשר חובר אל הרצון לבנות משכנו המחודש, מחויב בתהליך של "פירוק והרכבה".

פירוק תבניות החשיבה הרציונאלית המושרשות בו וקילוף קליפות האגו [שמכסות תבונתו בעולם החומר] .. עד יוכל להיכנס אל מרתפי היכלות חייו

והרכבה של משכן האל בתוכו במידות מדויקות. עיקר התהליך הוא בהבנת האדם כי מצויה בתוכו היכולת להכין משכנו ..  לאנרגיה טהורה – אנרגיית "אור עליון" ..

בנית המשכן המחודש הינה תהליך פשוט ומורכב בו בזמן .. בו יש לחבור  אל מחשבת הלב ..

תחילתו של התהליך, ללמד האדם לחבור אל יסודותיו .. ולהיות בם נוכח. להישיר מבט אל תוך "סדקי" האבנים המהוות את בסיס המשכן ללא מורא ולדעת כי ירידה מטה אל תוך יסודות המשכן כמוה כעליה מעלה אל קצה גגו .. הירידה והעלייה מתואמים אנרגטית למען לא יחווה הגוף חולי פיזי ו"קצרים" רגשיים..

זהו תהליך הנעשה בשלבים – אין קיצורי דרך! אך גם אין בעבודה זו שיפוט או קושי אלא עבודה באנרגית חמלה בה מבין האדם החובר לתהליך זה כי אין "להחיות" מחדש תבניות תובנה ו"להלחימם" על יסודות משכן ההיגיון, אלא להתוודע מחדש אל תבונת הלב וליצור סנכרון בין שני מרכזי תובנה אלו כ"שמטרת העל" היא לחבר בין מחשבת ההיגיון למחשבת הלב ולחבור אל ההויה. כל אדם אשר חובר אל תובנה זו מחויב הוא בפירוק תבניות ההבנה המושרשות בו וקילוף קליפות ההסתר המכסות חייו כאן בעולם החומר … זמנו בידו ואין יכול אדם אחר להאיץ תהליכים [זוהי עבודה פנימית ואישית].

כמו הנחש משיל את עורו ומתחדש כך לומד האדם להשיל קליפות הכאוס מתוכו פעם אחר פעם ללא חשש עד עומד הוא טהור למול קודש הקדשים המצוי בתוכו

התהליך המלמד את האדם לחבור לאמת חייו ולעקוף את תכונת מחשבת ההיגיון, לשלח אשמה וקורבנות אל עבר האחר ולחבור אל הידע הפנימי אל האינטואיציה אל הלב .. והוא זה שמחבר אל המהות הגבוהה ביותר של ה"אור העליון".

מטרתו ועיקרו של תהליך זה נעשה כדי לנקות את ה"חלל הפנימי"  מכאוס מצטבר כדי שאנרגיה טהורה תוכל למלא את תוך המשכן הפנימי

היכולת לחבר בין תובנת "מרכבת האור" ותבונת "משכן האל באדם" מכילה בתוכה את הכוחות הבונים את מהות האדם המואר בהכרת יסודותיו, בהכרת שמו וקוד האלוהות בו המלמד אותו  להכיר נתיב חייו ונתיב בחירתו …

קוד האלוהות באדם מכיל את אנרגיית צירופי ע"ב השמות אשר מהווים את "חומר הגלם" בו יכול האדם לבנות מחדש יסודות משכנו, אלו ה"טיט והתבן" המעצבים  מחדש את לבני בסיס מקדשו. אלו הכלים וזה הידע שם ניצוץ האלוהות המצוי בו באדם, המלמדו להכיר נתיבי חייו ונתיבי בחירתו ….

 

ליצירת קשר עם מרכז נתיבי הריפוי – טל'  6188006- 03