למידה צריכה לייצר כישורים בעלי משמעות עבור הלומד המאפשרים לו לתת ללמידה ביטוי חיצוני במציאות היומיומית. חלק מהלמידה הוא פיתוח המיומנויות שיאפשרו לנו להביע את הידע שצברנו. כשמדובר בלמידה מוטורית, היא אינה יכולה להתרחש רק במוחנו. ההבעה השרירית של הלמידה היא מרכיב חשוב. שרירי הגוף והעצבים מאפשרים ביטוי מוטורי של מה שנלמד ובכך בעצם מעמיקים את תהליך הלמידה ומוסיפים לו אספקטים כגון פיתוח קואורדינציה של זמן תנועה ומרחב.

למידה מוגדרת כשינוי קבוע בהתנהגות כתוצאה מהניסיון. למידה מוטורית מוגדרת כשינוי בדפוס התנהגות מוטורית קיים או פיתוח דפוס התנהגות חדש כתוצאה מניסיון, תרגול או צפייה.

תחום התנועה שייך לתחום המיומנויות המוטוריות המורכבות. לימוד תנועה דורש מהמבצע לשלב מיומנויות מגוונות. הלמידה כרוכה בפיתוח מיומנויות המבוססות פעילות מוטורית בשילוב פעילות אינטלקטואלית.

תרגילי התנועה תורמים להתפתחות ולמידה בתחומים הבאים:

  1. התמצאות במרחב: התאמת תנועה לפעולה רצויה, התאמת מסלול לפעולה, תודעת כיוון ואומדן מרחק.
  2. פיתוח קואורדינציה: תכנון תנועה הוא אחד ההיבטים של תהליך קואורדינטיבי ופירושו היכולת להוציא לפועל פעולה מוטורית בלתי מוכרת ברצף הנכון. תכנון לביצוע מטלה בלתי מוכרת מצריך מודעות גבוהה לגבי מרכיבים אנטומיים שונים בגוף, תנועותיהם הפוטנציאליות, ויחסם זה אל זה.
  3. פיתוח דימוי גוף ריאלי: התנועה מפתחת את ההכרה על הגוף כשלמות אחת ועל חלקיו ואופן תפקודו. הלומד יהיה מסוגל לשלוט בתנועותיו גם ללא משוב חזותי או מילולי.
  4. קשב וריכוז: פיתוח יכולת לפעול בריכוז לאורך זמן, בביצוע משימות מורכבות.
  5. פיתוח יכולות רגשיות וחברתיות: העבודה בקבוצה או הזוגות מאפשרת "תוצרי לוואי" חברתיים ורגשיים המתפתחים במהלך התרגול המשותף.

 

לעמוד הבית: יציבה נכונה