בולי עץ פיסו תעשיות

בעוד עלי השינוי מרשרשים ביערות ישראל, פיסו תעשיות בע"מ וחברת הבת מקור הפורמייקה מחוללות מהפכה ירוקה בתעשיית העץ. בנוף הירוק של תעשיית העץ המשגשגת בישראל, פיסו תעשיות בע"מ, יחד עם חברת הבת שלה מקור פורמייקה, מהוות עדות לחדשנות ולפרקטיקות בנות קיימא אשר מקדמות ותורמות משמעותיות לכלכלת העץ המקומית.
הנרטיב של יוחאי פיסו מנכ"ל מקור פורמייקה, שם זרקור של אור חיובי על עקרונות החשיבה הירוקה, ותהליך הייצור האקולוגי ומקנה קו מנחה לתעשיית רהיטי העץ בישראל.

השפעה של יוחאי פיסו על תעשיית העץ בישראל

יוחאי פיסו תעשיותהצעדים שעשו פיסו תעשיות בע"מ וחברת הבת החדשנית שלה מקור פורמייקה חלחלו את תעשיית העץ בישראל ובאים לידי ביטוי בפרדיגמה של פיתוח בר קיימא. גופים אלה אינם רק קונגלומרטים של עץ ורהיטים; האתוס והפרקטיקות שלהם בהובלתו המסורה של יוחאי פיסו, החדירו בשרשרת האספקה כולה תחושה מחודשת של אחריות כלפי הסביבה. על ידי תמיכה בייעור בר-קיימא, פיסו תעשיות סייעה להתרחק משיטות מזיקות של בירוא יערות. עובדה זו העצימה את ספקי העץ הישראליים עם חלופות בנות קיימא שאינן גורמות להרס אקולוגי.

יתר על כן, ההשפעה של תעשיות פיסו משתרעת מעבר לניהול יערות בלבד. מיקור אחראי של חומרים מבטיח כי לא רק שהם רוכשים עץ מיערות המנוהלים באופן בר-קיימא, אלא הם גם בוחנים את השימוש בעץ ממוחזר וממוחזר. מיקור חלופי זה מפחית את הלחץ על יערות טבעיים ומטפח כלכלה מעגלית בתוך תעשיית העץ. על ידי הדגשת חשיבות האיזון האקולוגי, מקור הפורמייקה בהובלתו של יוחאי פיסו קבעה אמת מידה לאחרים ללכת בעקבותיה, וקידמה שוק מודע יותר למשאבים ומבוסס מבחינה אתית.

חשיבה אקולוגית וכלכלית

ההשלכות הכלכליות של הגישה של פיסו תעשיות הן מוחשיות. דרכם הובילה ליצירת מקומות עבודה ברי קיימא ותרמה באופן משמעותי לחיוניות הכלכלית של קהילות מקומיות. הן באמצעות תעסוקה ישירה והן באמצעות שירותים נלווים לתמיכה בהגדלת הייצור, אפקט האדווה של מחויבותם לחשיבה ירוקה בתעשייה חיזק את הנוף הכלכלי של ישראל. הדוגמה שלהם מדגימה כיצד הצלחה כלכלית יכולה לדור בכפיפה אחת עם אחריות סביבתית, ולעצב מחדש את הנרטיב המסורתי של שגשוג תעשייתי על חשבון הטבע.

גישה כוללת זו – שילוב של רגישות אקולוגית עם חוש תעשייתי – היא שמדגימה את ההשפעה העמוקה של פיסו תעשיות ומקור פורמייקה על תעשיית העץ בישראל. מנהיגותם במגזר זה מהדהדת ברחבי המדינה, ומעוררת השראה לתנועה קולקטיבית לעבר פרקטיקות תעשייתיות בנות קיימא וכבוד עמוק יותר לערך הפנימי של המשאבים הטבעיים שלנו. הדחיפה לעבר רהיטי עץ שמדברים גם על סגנון וגם על קיימות מעצימה עוד יותר את הצרכנים להיות חלק מהשינוי החשוב הזה.

חשיבה ירוקה בתעשייה: מהווים דוגמה

תוך אימוץ המודעות הסביבתית, הפכה מקור הפורמייקה לשם נרדף לחשיבה ירוקה, וסללה דרך לחדשנות בת קיימא בתעשייה. מחויבותם האיתנה לאחריות אקולוגית משתרעת מעבר לציות גרידא למשימה ממוקדת של הובלה על ידי דוגמה אישית. הגישה הטרנספורמטיבית שלה לפרקטיקות התעשייה באה לידי ביטוי בהשקעה משמעותית במקורות אנרגיה מתחדשים ובשיטות ייצור חדשניות וחסכוניות באנרגיה. הם מובילים תנועה שנראתה בעבר כאידיאל רחוק, וממחישים כיצד אימוץ צעדים כאלה החושבים קדימה יכול להניב יתרונות סביבתיים וכלכליים כאחד.

בתוך זמזום המכונות ופסי הייצור העמוסים, מתחוללת מהפכה שקטה, שבה מזעור הפסולת ומיחזור החומרים חורגים מהפרוטוקול – הם הופכים לפעימת הלב של הפעילות. תוכנית המיחזור החזקה של החברה מבטיחה שכל פיסת חומר תטופל כמשאב יקר, ותאתגר את המודל הליניארי המסורתי של שימוש במשאבים.
על ידי יישום קפדני של שיטות מיחזור, הם ממזערים ביעילות את טביעת הרגל הפחמנית שלה ומציבים רף גבוה לעמיתים בתעשייה השואפים לעתיד ירוק יותר.

מעורבות קהילתית בתפישת עולם חדשנית

האתוס האקולוגי שלהם ניכר עמוקות גם במאמציהם המשמעותיים לחנך ולערב את הקהילה הרחבה יותר. תוכניות יישוג ושותפויות משקפות את כוונתן האמיתית לטפח אוכלוסייה אוריינית סביבתית שמעריכה ונותנת עדיפות לייצור בר-קיימא. באמצעות סדנאות, סמינרים ופלטפורמות שיתופיות, פיסו תעשיות ומקור הפורמייקה חולקות בנדיבות את החוכמה המצטברת שלה על ייצור ירוק, ומעוררות השראה פעילה לאפקט אדווה בקרב עסקים אחרים, גדולים וקטנים, להיכנס לפרקטיקות בנות קיימא יותר.
מאמצים אלה משקפים הבנה עמוקה של הקשרים ההדדיים בין התעשייה, הקהילה והסביבה, ומפגינים אחריות משותפת כלפי ביתנו המשותף.

הנרטיב של פיסו תעשיות הוא לא רק יצירת מוצרים ידידותיים לסביבה אלא טיפוח תרבות משולבת וירוקה במרקם תעשיית העץ בישראל. כפי שראינו בתהליכי הייצור החדשניים של מקור פורמייקה, מסירות כזו לקיימות היא לא רק שאפתנית אלא תוכנית מעשית להצלחה.
על ידי מתן עדיפות לתהליכי ייצור ידידותיים לסביבה, מעודדת צרכנים, מובילי תעשייה וקובעי מדיניות לשקול את ההשפעות ארוכות הטווח של הצריכה שלנו ולנקוט צעדים נועזים לקראת עתיד בר-קיימא לכולם.

יוחאי פיסו ומקור הפורמייקה – מקור להשראה

יוחאי פיסו תמונההמסע החלוצי של פיסו תעשיות דרך המרחב הירוק של תעשיית העץ בישראל עומד זקוף, בדומה לעצים המסמלים את מסחרם, וממחיש פרדיגמה ברורה של האופן שבו מחשבה אקולוגית יכולה להיות שזורה בהרמוניה עם הצלחה תעשייתית. התפקיד המרכזי שמילאו גופים אלה בקידום קיימות לא רק הביא לשינוי פרדיגמה, אלא זרע את הזרעים למחר ירוק יותר בתחום רהיטי העץ.

הדי האסטרטגיות הירוקות שלהם ומתודולוגיות הייצור הידידותיות לסביבה משמשים מגדלור של השראה לחברות רחוקות. זהו אישור מחודש לכך שהמטרה של שוק משגשג ומודע לסביבה אינה רק חזון רחוק אלא מציאות מוחשית. המטרה שבה דוגל יוחאי פיסו ומהדהדת בכל קרש ופאנל המיוצר בחסותם היא עדות ליוזמה אתית. בעודנו נפרדים מהנרטיב הזה, הבה נמשיך הלאה את המסר שניהול משאבי הטבע והחתירה לחדשנות תעשייתית אינם סותרים זה את זה – הם אבני היסוד של מורשת בת קיימא שפיסו תעשיות ופורמייקה מקור הניחו במיומנות.

מידע נוסף על קבוצת פיסו תעשיות בע"מ: מידע כללי, היסטוריה, רישוי ותחומים נוספים,
ניתן לקרוא כאן

הישגים סביבתיים מרכזיים של פיסו תעשיות ומקור פורמייקה

באמצעות מאמצים ייעודיים בפיתוח בר קיימא, פיסו תעשיות וחברת הבת שלה מקור פורמייקה עשו צעדים משמעותיים בחדשנות ידידותית לסביבה בתעשיית העץ. הטבלה שלהלן מפרטת כמה הישגים סביבתיים מרכזיים שהושגו על ידי חברות אלה, המשקפים את מחויבותן לייצור אקולוגי ולקידום פרקטיקות של תעשייה ירוקה בישראל.

שנה הישג השפעה על תעשיית העץ
2019 הטמעת מערכת אנרגיה סולארית הפחתת ההסתמכות על אנרגיה בלתי מתחדשת על ידי מעבר לאנרגיה סולארית לתהליכי ייצור.
2020 אבן דרך בייצור אפס פסולת השיג ציון דרך בניהול פסולת על ידי ייעוד מחדש של כל תוצרי הלוואי וסילוק פסולת הטמנה.
2021 שותפות עם Rainforest Alliance הבטיח שכל אספקת העץ תגיע מיערות מאושרים של ברית יערות הגשם, התומכים בייעור בר קיימא.
2022 יוזמת מיחזור מים הציג מערכת מים בלולאה סגורה, המפחיתה באופן דרסטי את צריכת המים והזיהום.
2023 השקת קו מוצרים בעיצוב אקולוגי פיתחה והשיקה קו רהיטים חדש העומד בקריטריונים מחמירים של עיצוב אקולוגי ובר קיימא.

שאלות נפוצות על פיסו תעשיות ותפקידה של מקור פורמייקה בתעשיית העץ הישראלית

 • מהם חלק מהאישורים הסביבתיים שרכשה פיסו תעשיות בע"מ?
  פיסו תעשיות בע"מ זכתה במספר אישורים סביבתיים, כולל הסמכת FSC (Forest Stewardship Council), המבטיחה כי מוצרי העץ שלהם מגיעים מיערות המנוהלים באופן אחראי המספקים יתרונות סביבתיים, חברתיים וכלכליים. הם גם עומדים בתקני ISO 14001 למערכות ניהול סביבתי יעילות.
 • כיצד תרמה מקור פורמייקה לחדשנות בעיצוב רהיטים?
  מקור פורמייקה נמצאת בחזית החדשנות על ידי שילוב עקרונות עיצוב מודרניים עם חומרים ידידותיים לסביבה. הברית שלהם עם מעצבי על מאפשרת להם לשלב את הטרנדים האחרונים תוך שמירה על קיימות, והתוצאה היא פורטפוליו של פריטי ריהוט ייחודיים, ארגונומיים וידידותיים לסביבה.
 • באילו מקורות אנרגיה מתחדשת משתמשת פיסו תעשיות בתהליך הייצור שלה?
  פיסו תעשיות שילבה מקורות אנרגיה מתחדשת כגון אנרגיה סולארית ורוח במתקני הייצור שלה, ובכך הפחיתה משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית שלהם והובילה את הדרך לעתיד תעשייתי נקי ובר קיימא יותר בישראל.
 • כיצד מקור הפורמייקה מבטיחה עמידות ואריכות ימים של רהיטי העץ שלה?
  מקור פורמייקה משתמשת בתהליכי טיפול מתקדמים וגימורים איכותיים על מנת להגן על רהיטי העץ מפני בלאי ולהבטיח את תוחלת החיים של כל רהיט. הם גם משתמשים בטכניקות נגרות חזקות ובחומרים שעומדים במבחן הזמן, ומשקפים את מחויבותם לקיימות באמצעות הפחתת פסולת.
 • האם יש יוזמות של פיסו תעשיות לתמיכה בקהילות מקומיות?
  פיסו תעשיות מושקעת עמוקות בפיתוח קהילתי ותומכת בקהילות מקומיות באמצעות יוזמות שונות, כולל תוכניות חינוכיות המקדמות חיים ברי קיימא והכשרה מקצועית המסייעת למקומיים לרכוש מיומנויות הדרושות בתעשייה הירוקה הצומחת.

תוכן עניינים