במחקר שביצעתי לסיום התואר השני, בחנתי את ההשפעה של השתתפות בשיעורי תנועה לפי הגישה שלי לתנועה נכונה יעילה, על היכולות הפיסיות והיכולת לבצע פעולות מחיי היום יום (אצל המשתתפים בשיעורים כמובן).

תקציר של המחקר:

פעילות גופנית מסוג "חכמת הגוף" שואפת להעלות את רמת המודעות הגופנית, לשפר את היכולת המוטורית, להשפיע על אופן ההתנהלות היומיומית ולאפשר למתאמן לבצע פעולות מחיי היום יום בצורה יעילה יותר ולאורך זמן רב יותר.

מחקרים שונים בעולם מצאו קשר בין השתתפות בשיעורים המבוססים על חכמת הגוף ובין שיפור בביצוע מטלות גופניות, ירידה ברמות הכאב, ושיפור באיכות החיים. מחקרים אחרים הראו כי ביצוע של תרגילים דינאמיים ותרגול של מצבים המאלצים את המתאמן להתמודד עם תנאי שטח משתנים הביאו לשיפור ביכולת לבצע פעולות מחיי היום יום. בהתאם לזאת, מטרת המחקר הנוכחי היה לבדוק את ההשפעה של השתתפות בשיעורי תנועה עם דגש על מודעות הגוף על היכולת לבצע פעולות מחיי הי אצל אנשים בריאים בגילאי 35- 65.

החשיבות התיאורטית של המחקר

מחקרים קודמים אשר בחנו את שיפור המודעות הגופנית והתפקוד הגופני בעזרת טכניקת אלכסנדר או שיטת פלדנקרייז, לא נגעו בנושא הזריזות והדינאמיות, מפני שבטכניקות של "מודעות בתנועה"  ו"חכמת הגוף" לרוב אין את המרכיב הדינאמי, אשר כן נכלל בגישת התנועה בה השתמשתי במחקר זה. לעומת זאת, מחקרים אחרים, שכן בחנו את ההשפעה של תרגילים דינמיים ותרגילים בסביבה משתנה על שיפור יכולות, לא כללו את הפן של שיפור המודעות הגופנית אצל המתרגלים אלא רק את ההשפעה על היכולת לבצע  סדרת תרגילים ספציפית. לכן אני סבור כי מחקר זה הינו ייחודי, והוא מאגד סוגי יכולות גופניות שטרם נבחנו יחדיו.

שיטת המחקר

אוכלוסיית המחקר: במחקר השתתפו 29  אנשים קבוצת ההתערבות כללה 21 משתתפים ואילו קבוצת הביקורת כללה שמונה משתתפים. כדי לבדוק את ממדי התוצאה נבחרו שלושה מבדקים שונים:  שאלון SF-36 להערכת יכולות מחיי היום יום . מבחן Shuttle Agility  להערכת זריזות , ו מבחן Plank להערכת כוח שרירי ליבה.

מהלך המחקר: המשתתפים לקחו חלק פעיל בשיעור תנועה שבועי בן שעה וחצי למשך תקופה של 12 שבועות.  במהלך כל שיעור ביצעו המשתתפים מגוון תרגילים אשר אמורים לפתח את יכולת התנועה, לחזק את הגוף וליצור הבנה של תפקוד יעיל.  כל המבדקים נערכו לפני תחילת ההתערבות ובסיומה.

תוצאות

ממצאי המחקר הראו כי ההשתתפות בשיעורי תנועה עם דגש על מודעות הגוף משפרת את התפקוד המוטורי ואת היכולת לבצע פעולות מחיי היום יום  .אצל קבוצת הניסוי נמצא קשר מובהק (p<.001)  בין השתתפות בשיעורים ושיפור הזריזות ובין השתתפות וחיזוק שרירי הליבה p<.001)).  גם בהשוואה בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת   נמצא שיפור מובהק אצל קבוצת הביקורת במדדי הכוח והזריזות. בקבוצת הניסוי נמצא קשר  מובהק (p<.05) בין השתתפות בשיעורי תנועה  לבין שיפור ביכולת לבצע פעילויות מחיי היום יום.

מסקנות

שיעורי תנועה מסוג חכמת הגוף יכולה לשפר יכולות מחיי היום יום אצל מבוגרים בריאים ולכן חשוב להתחיל בפעילות מקדמת בריאות כבר הגילאים הללו.  השילוב בין העלאת מודעות לבין שיפור הדינאמיות ומהירות התגובה מהוות כלי משמעותי בתחום "חכמת הגוף".

מי שמעוניין לקבל את המחקר המלא בקובץ PDF – אנא השאירו פרטים בטופס ואשלח לכם:

    captcha